Ta kontakt med helsestasjonen i kommunen du hører hjemme.