Konsultasjonstype Pris
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege/spesialist kr.  ,-
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning kr. ,-
Blodprøvetaking og andre prøver kr. 117,-
Etc kr. 0,-