Delt liste

Fra slutten av november kommer Dr. Ringerud og Dr. Egelund til å dele liste.

Ida Marie Ringerud blir tilstede mandag, fredag og onsdager på ettermiddagen.

Rasmus Egelund blir tilstede tirsdag, torsdag og onsdager på formiddagen.